Sống Yêu-Thương
Sống Phục-Vụ
Ca Đoàn Tin-Yêu là một trong nhiều hội đoàn khác thuộc giáo xứ
Việt Nam
Anton Lê-văn-Phụng, cộng đoàn chúng tôi có một cơ sở
tương đối an-khang, ngoài nhà thờ, chúng tôi có nhiều lớp cho các
em học giáo lý tiếng Việt, có nhà nguyện, có nhà ẩm thực, có nhiều
phòng họp riêng cho mỗi hội đoàn, ca đoàn chúng tôi cũng có một
phòng tập hát riêng rộng rãi, có dàn âm thanh, có đờn, có máy
chiếu trên màn ảnh lớn để chúng tôi tập nhạc.
Nhà xứ được tọa lạc tại 2580 Tecumseh street , Baton Rouge, LA.
Có dịp đi ngang qua, chúng tôi kính mong quí vị tạm dừng chân để
cùng dâng Thánh Lễ và ca ngợi Thiên Chúa chung với chúng tôi.
Rất hy vọng được đón tiếp Quí Vị trong những tháng ngày đang tới.

Các Cộng Đoàn lân cận

Giáo xứ Nữ Vương Việt-Nam
Giáo xứ Lê-Thi-Thành
Giáo xư Đức Mẹ La-Vang
Giáo xứ Thánh Giuse
© cadoantinyeu.com