Sống Yêu-Thương
Sống Phục-Vụ
Ca Đoàn Tin-Yêu thuộc Giáo Xứ Việt-Nam    
Anton Lê-văn-Phụng
Baton Rouge,  Louisiana, USA
Chúng tôi Phụng Vụ  lễ  10 giờ sáng mỗi Chúa Nhật và các
ngày lễ trọng quanh năm.
Chúng tôi cũng phụng vụ các lễ thành hôn và các lễ xin trong
giáo xứ và các giáo xứ lân cận.
Chúng tôi cùng nhau tập hát vào mỗi tối thứ năm hằng tuần từ 8
giờ tối đến 10 giờ đêm.
Ngoài những ngày phụng vụ, chúng tôi thường có nhiều ngày
họp mặt quanh năm như
Lễ Bổn Mạng ca đoàn, ngày Truyền
Thống
, Giáng Sinh, Tết Dương Lịch, Âm Lịch, Lễ Phục Sinh,
Mùa hè và cũng có nhiều lần họp mặt bất ngờ nữa............
Chúng tôi rất  vui mừng được chia xẻ với Quí anh chị em về
những
phụng vụ cũng như các sinh hoạt của  anh chị em trong
ca đoàn chúng tôi.
Xin tình yêu thương của Thiên-Chúa luôn mãi ở bên cạnh Quí anh
chị em.
© cadoantinyeu.com
Next page