Trở lại
Trở  lại
Sống Yêu Thương
Sống Phục-Vụ
Linh Hồn Tôi
Save
Nghe
Chứng nhân tình yêu
Save
Nghe
Kinh hòa bình
Save
Nghe
Trinh vương Maria
Save
Nghe
Trông cậy Chúa
Save
Nghe
Bốn mùa yêu thương
Save
Nghe
Thắp Lên Ngọn Nến
Save
Nghe
Tình Ngài
Save
Nghe
Hướng về Chúa
Save
Nghe
Chúng Con Cần Đến Chúa
Save
Nghe
Tâm ca đồng hành
Save
Nghe
Chính Nhờ Ngài
Save
Nghe
Của Lễ Tình Yêu
Save
Nghe
Nguyện cầu cho nhau
Save
Nghe
Lời thề
Save
Nghe
Tán Tụng Hồng Ân
Save
Nghe
Tình yêu dâng
Save
Nghe
Giêsu Vua
Save
Nghe
Hoan Hô Vua Giêsu
Save
Nghe
Tiến dâng lên
Save
Nghe
Tiếng nhạc oai hùng
Save
Nghe
Ngợi Ca
Save
Nghe
Lễ vật giao hòa
Save
Nghe
Nếu một lần
Save
Nghe
Chính nhờ Ngài
Save
Nghe
Nguyện mùa vọng
Save
Nghe
Tin vào tình Chúa
Save
Nghe
Dâng Ngài
Save
Nghe
Bát Phúc
Save
Nghe
Chúng con dâng
Save
Nghe
Dấu ấn tình yêu
Save
Nghe
Niềm xác tin của con 4
Save
Nghe
Trong trái tim Chúa
Save
Nghe
Cao cung lên
Save
Nghe
Đêm Thánh vô cùng
Save
nghe
Đêm Noel
Save
Nghe
Say Noel
Save
Nghe
Hang Belem
Save
Nghe
Vinh danh Thien Chúa
Save
Nghe
Ca Vang Tình Yêu Chúa
Save
Nghe
Cho Con Vững Tin
Save
Nghe
Cửa Công Chính
Save
Nghe
Thánh Ca thâu trực tiếp trong các Thánh Lễ
© cadoantinyeu.com
Next page
Go back
Thánh Ca
Save
Nghe
Thánh Ca
Save
Nghe