Sống Yêu-Thương
Sống Phục-Vụ
Từ khởi đầu, Thiên Chúa đã Yêu con
Ngài đã chọn con đem Ca Nguyện đến cho mọi người..
USA , ba  chữ này thật là bỡ ngỡ đối với anh em chúng tôi, những người sau
ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã một lần đầu tiên đặt chân đến đất khách quê
người tại thành phố thật bé nhỏ Baton Rouge, ở Louisiana này.
Từ quê lên tỉnh, chúng tôi sống rất bơ vơ, rất ngỡ ngàng, rất vất vả từ nơi ăn,
chốn ở đến ngôn ngữ bất đồng, từ tinh thần đến vật chất......
May mắn thay, mùa hè 1976 chúng tôi có được một vi linh-mục Việt-Nam
Nguyển-quang-Hiền,Ngài phụ trách giáo xứ Mỹ ở Lake Land, New Road, LA,
Từ đó, chúng tôi không còn phải đi lễ ở các nhà thờ Mỹ nữa, và ca đoàn bỏ túi
CECILIA được chào đời ; Không bao lâu sau, cộng đoàn công giáo Việt-nam
chúng tôi đươc chuyển đến nhập chung với
Giáo Xứ Sacred Heart, 2250 Main
street, Baton Rouge, LA..
Mười hai năm sau, tháng 6 năm 1988, cộng đoàn công-giáo Việt-Nam của
chúng tôi lại một lần nữa được dời về
Giáo Xứ St Anthony, 2580 Tecumseh
street, Baton Rouge, LA......Thời gian này, ca đoàn chúng tôi được đổi tên là
CA ĐOÀN TIN-YÊU cho phù hợp với tờ tin TIN-YÊU được ấn bản hàng tuần
cho giáo xứ, đồng thời nhờ ngày một lớn mạnh, giáo xứ cũng được đổi tên thành
giáo xứ
ANTON LÊ-VAN-PHỤNG.
Qua 31 năm phụng vụ, với nhiều biến chuyển và đổi thay......thời gian đã hun đúc
chúng tôi trở nên những người con Chúa sống trong Yêu-Thương và Phục-Vụ,
xin Ngài thương ban cho chúng con giữ mãi được niềm TIN-YÊU này.
© cadoantinyeu.com
Next page