Thánh Ca
Trở lại
Trở  lại
Sống Yêu Thương
Sống Phục-Vụ
Chỉ Có Một Chúa
Save
Nghe
Ca khúc hồng ân
Save
Nghe
Ca khúc trầm hương
Save
Nghe
Cảm mến tình Cha
Save
Nghe
Chính mình máu Chúa
Save
Nghe
Chúa Cha nhân từ
Save
Nghe
Chúa là con đường
Save
Nghe
Chúa phục sinh
Save
Nghe
Chúa trong cuộc đời
Save
Nghe
Con tiêp rước Ngài
Save
Nghe
Dâng bánh
Save
Nghe
Dâng Người
Save
Nghe
Hát lên bài ca
Save
Nghe
Hãy đến tung hô
Save
Nghe
Hãy mừng vui 2
Save
Nghe
Hồng ân chúa
Save
Nghe
Hướng về Chúa
Save
Nghe
Sống trong niềm vui
Save
Nghe
Tình ca vô tận
Save
Nghe
Tri ân tình Chúa
Save
Nghe
Xin chỉ cho con
Save
Nghe
 Thánh Ca
Save
Nghe
Thánh Ca
Save
Nghe
Cầu cho cha mẹ 7
Save
Nghe
Thánh Cecilia
Save
Nghe
Tâm Tình Hiến Dâng
Save
Nghe
Con Đường Chúa Đã Đi Qua
Save
Nghe
Đep Thay
Save
Nghe
Con xin đến
Save
Nghe
Dâng lễ
Save
Nghe
Gặp Chúa
Save
Nghe
Lắng Nghe Lời Chúa
Save
Nghe
Đồng Cỏ Tươi
Save
Nghe
Lời Thiêng
Save
Nghe
Mừng thánh Monica
Save
Nghe
Niềm xac tin của con 1
Save
Nghe
Tình hồng dâng Mẹ
Save
Nghe
Tin vào tình Chúa
Save
Nghe
Sự Sống Thay Dổi
Save
Nghe
Lễ Vật Dâng Chúa
Save
Nghe
Vào cung Thánh
Save
Nghe
Chúa là nguồn sức sống
Save
Nghe
Có gì để dâng
Save
Nghe
Hãy hát lên
Save
Nghe
C?n ?? ??c b?n nh?c
© cadoantinyeu.com
Thánh Ca thâu trực tiếp trong các Thánh Lễ
Next page